Lepingute sõlmimise perioodi pikendati mai lõpuni 2019 a.

Eesti Andmesidevõrgu nõukogu otsustas pikendada lepingute sõlmimise perioodi kuni 31.05.2019. Otsuse peamiseks ajendiks oli endiselt suur huvi liitumise vastu. Samuti on piirkondadesse jõudmise seisukohalt oluline, et liitujate tihedus oleks asulates suur – liituge kindlasti projektiga ja kutsuge ka naabreid osalema.

Tutvuge ka Eesti Andmesidevõrgu teemakohase pressiteatega: