Liitu kaasaegse fiiberoptilise sidevõrguga kõikjal Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Võrumaal

Tähelepanu Enefit valguskaablivõrguga liitujad!

Seoses sellega, et Enefit keeldub liitujatele internetiteenust tagama, on jäänud paljud Enefit võrguga liitujad ilma internetiühenduseta. Enefit valguskaabel Teie majas ei garanteeri sideoperaatorite teenust, kuna Enefit ei teosta võrgus vajalikke tehnilisi töid, et sideoperaatorid saaksid internetiteenust pakkuda.

Antud probleem ei puuduta Eesti Andmesidevõrguga liitujaid, kuna Eesti Andmesidevõrk teostab kõik ettenähtud tööd, mis on vajalikud, et liituja saaks toimiva internetiühenduse.    Vaata Eesti Andmesidevõrgu uudiseid

Töökindel valguskaabli
internetiühendus Lõuna-Eestis

Liitumine on sideoperaatori sõltumatu. Eesti Andmesidevõrgu poolt rajatav sidevõrk on avatud teenuse pakkumiseks kõikidele sideoperaatoritele, mis võimaldab liitujal valida oma eelistuse erinevate sideoperaatorite ja nende teenuste vahel. Sideoperaatorite teenuste ja hindadega saab tutvuda sideoperaatorite kodulehtedel.

Notice

Eesti Andmesidevõrk on välja ehitamas valguskaabli internetiühendusi

Oleme kinnitanud eelplaneeringuga esimese arenguetapi piirkonnad ja ehitame liitujatele välja valguskaabli ühendusi. Seoses sellega on paljudes piirkondades nüüd viimane võimalus projektiga liitumiseks, et saada töökindel kaasaegne valguskaabli internetiühendus endale koju või töökohta ning seda koos mitme erineva sideoperaatori teenustevalikuga. Vaata näiteid ehituspiirkondadest

Internet Koju projekti tekkelugu

Internet Koju projekti lugu

2017 aasta alguses tuli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) välja plaaniga, kuidas kogu riigis jõuaks ülikiiret internetiühendust võimaldav valguskaabel kõigile elanikele ja ettevõtetele koju või töökohta taskukohase hinnaga. Eesmärk oli, et tavapärase 3 000 – 10 000 EUR vahele jääva liitumishinna asemel peaks tarbija välja käima ainult mõnisada eurot.

MKM lubaduse põhjal toetada rahaliselt juurdepääsuvõrkude väljaehitamist maapiirkondades käivitati 2017 aasta kevadel Lõuna-Eestis projekt Internet Koju. Huvi projekti vastu oli väga suur – suve jooksul koguti ligi 20 000 sooviavaldust. Kahjuks sügisel 2017 taganes riik lubadusest anda kohalikele omavalitsustele projekti elluviimiseks rahalist toetust. Nii jäi Internet Koju ligi pooleks aastaks ootele.

2018 aasta suve alguses jõudsid Internet Koju projekti algsed eestvedajad ja erasektori investorid lahenduseni, kuidas on projekt siiski võimalik ellu viia.

2019 aasta alguses avati Internet Koju projekti raames lepingute sõlmimine ning esimeste kuudega  liitus projektiga ligi 6000 liitujat. Alates septembrist 2019 hakkasime liitujaid teavitama arendusvõimaluste kohta soovitud aadressidel ning liitujate ühenduste väljaehitamisega alustasime 2020 aastal.

2021 aastal lisandus projekti osaliselt riiklik rahastus, mis võimaldab projekti realiseerida täiendavates piirkondades liitujatele soodsatel tingimustel.

2022 aastal on kinnitatud täiendavad rahastused internetiühenduste välja ehitamiseks ning Eesti Andmesidevõrk jätkab võrgu projekteerimise ja ehitustöödega erinevates Lõuna-Eesti piirkondades.

Organisatsiooniga saab tutvuda lähemalt kodulehel www.eestiandmeside.ee