Olulisemad liitumistingimused

Olulisemad liitumistingimused

1. Liitumistasu on 150 eurot – selle eest ehitatakse valguskaabel välja ühele liitumisaadressile. Liitumisaadressiks on näiteks eramu, korter, tootmishoone, kontorihoone vms. Kaabel viiakse hoonesse sisse ja omanikuga kokkulepitud kohta paigaldatakse seinale karp, kuhu valguskaabli ots jõuab (sealt saab sideettevõte ühenduse internetiga ning sinna kaabli külge ühendatakse kodune võrguseade – tavapäraselt ruuter). Erilahendused on ette nähtud ka juhtudeks, kus mingil põhjusel omanikuga ei saada kohe kokkulepet valguskaabli paigaldamise osas (vt täpsemalt üldtingimuste punkte 5.1.3. ja 5.1.5.)

2. Liitumistasu 150 eurot tuleb tasuda lepingu sõlmimisel. Algselt arvestatakse see liitumistagatiseks ja kui aadressile on ühendus välja ehitatud, siis arvestatakse liitumistagatis ümber liitumistasuks, mida kasutatakse ehituse rahastamiseks. Kui selgub, et liitumisaadressile ei ole võimalik sidekaablit perioodil 2019-2021 välja ehitada, siis antud summa tagastatakse. See otsus tehakse hiljemalt novembris 2019 a. (vt. üldtingimuste punkti 5.1.2.), kuid praktikas anname tagasisidet jooksvalt ja käesoleva aasta juuni-juuli jooksul peaksid kõik liitujad kinnitused kätte saama.

3. Koos liitumistasuga tuleb igal liitujal tasuda ka 3 eurot (sisaldab käibemaksu) menetlustasu, millega tagatakse liitujale tema liitumisaadressi lisamine eelprojekti. Menetlustasu üldjuhul liitujale ei tagastata, kuna selle eest tehakse ASV poolt varakult kulutused eelprojekti koostamiseks, panga ülekandetasude katmiseks liitumistagatise tasumisel jm menetlustoiminguteks. Liitumisaadress liidetakse selle tasu eest koostatavasse planeeringusse, mis tähendab, et antud aadressiga on võrgu planeerimisel arvestatud.

4. Liitumislepingute vormistamine toimub ajavahemikul 26 november 2018 – 31 mai 2019. Periood on jaotatud alametappideks, et saaksime teha vahekokkuvõtteid ja juba võrgu planeeringut koostama hakata. Varem lepingu sõlminutel on suurem tõenäosus sattuda pilootprojektidesse, mille ehitamist alustatakse juba 2019 aastal – ehk teisisõnu saada kaabel majja varem. Otsest lubadust või kindlust me selles osas küll paraku täna veel anda ei saa, kas konkreetse maja ühendamine toimub 2019, 2020 või 2021 aastal.

5. Liitumislepinguid saab vormistada veebilehel internetkoju.ee, kasutades lepingu vormistamiseks pangalinki või kaardimakset.

6. Pärast liitumislepingu vormistamist saadetakse lepingus märgitud e-posti aadressile sõlmitud liitumisleping. Liitumislepingut saab ka alla laadida pärast pangas „Tagasi kaupmehe juurde“ lingi vajutamist avanevalt lehelt klikkides seal lehe keskel olevale PDF ikoonile. Pärast lehe sulgemist või 8 tunni möödumist see võimalus küll kaob.

7. Teavitame liitujaid lõplikust otsusest, kas nad on kaasatud projekti, pärast eelplaneeringu koostamist ja hinnangu andmist liitumistihedusele ja väljaehituse maksumusele. Kui tahate suurendada tõenäosust, et olete projekti kaasatud, siis meie valik toimub peamiselt 2 kriteeriumi alusel:
a. Mida rohkem liitujaid ühest piirkonnast (piirkonnaks võib olla näiteks küla või tee, mille ääres liitujad paiknevad), seda suurem huvi / võimalus on meil Teie koju või töökohta kaabliga jõuda. Seega teavitage ka naabreid! Mida rohkem on liitujaid seda tasuvam on antud piirkond meil välja arendada ja seda kiiremini toimub Teile ühenduse loomine.
b. Kui olete baasvõrgu lähedal (oleme arvestanud ca 1 km raadiuses baasvõrgust, kuid see pole 100% kindel reegel), siis on ka üksikutel liitujatel väga suur tõenäosus saada projekti kaasatud (kuid endiselt – mida rohkem on liitujaid, seda huvipakkuvam on piirkond meile). Baasvõrgu kaartidega saate tutvuda veebilehtedel www.eestiandmeside.ee ja www.elasa.ee.

8. Internet Koju projekti üldine ajakava on järgmine (võib jooksvalt muutuda, kuid sellisel juhul teavitatakse muutustest kodulehel ja/või otse liitujatega kontakteerudes):
• november 2018 – mai 2019 projekti raames lepingute vormistamine
• märts 2019 – juuni 2019 eelprojekti koostamine
• juuni 2019 – august 2019 ehitushangete läbiviimine
• mai 2019 – november 2019 pilootühenduste väljaehitamine
• oktoober 2019 liitujate teavitamine ja esimeste ehitusprojektide käivitamine.

9. Soovitame regulaarselt jälgida ka meie kodulehe rubriiki Teated ja uudised ning tutvuda Korduma Kippuvate Küsimustega.

Tutvu kõigi üldtingimustega