Teated ja uudised

Teated ja uudised

Uudised

 • Eesti Andmesidevõrk arendab lähiaastatel liitujatele 2 miljoni euro eest sidevõrku (05.02.2024)

  Eesti Andmesidevõrgule on kinnitatud täiendavad rahastused aastateks 2024 kuni 2025 sidevõrkude ehitamiseks liitujatele. Riigi poolselt on eraldatud Eesti Andmesidevõrgule 1,6 miljonit eurot ning koos täiendavate erakapitali investeeringutega on lähiaastate arendusmaht ca 2 miljonit eurot. Sellega jõuab Internet Koju projekti raames ülikiire valguskaabli internetiühendus täiendavalt paljudesse majapidamistesse mitmetes Lõuna-Eesti valdades, näiteks Rõuges, Antslas, Viljandis, Tõrvas ja paljudes teistes piirkondades.

  Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp tutvustas Antsla näitel kui pikaajaliselt on valguskaablivõrgu rajamise tegevused kestnud ning mis on olnud tulemused:

  “Eesti Andmesidevõrk ehitas Antsla vallas välja valguskaabli põhivõrgu aastatel 2015 kuni 2019. Lõpptarbija ühenduste ehk viimase miili välja ehitamisega alustati Antslas Internet Koju projekti raames aastal 2021, millega said ülikiire valguskaabli internetiühenduse paljud elanikud peamiselt Antsla eramute piirkonnas. Tänaseks on riigi poolselt eraldatud Eesti Andmesidevõrgule täiendavad rahalised vahendid sideühenduste väljaehitamiseks Antslas ja teistes piirkondades. Riigi poolt eraldatud vahenditest ja eelnevate aastate arenduse tulemusel saab enamus Antsla linnast valguskaabli ühendustega kaetud, mis on omamoodi ainulaadne tulemus, kus üks asula saab peaaegu täielikult valguskaabli ühendusega varustatud. Sellega saab Antslast kaaseaegne linn, mis vastab tänapäevastele infotehnoloogilistele ootustele, võimaldades elanikel kasutada kaugtöökohti ja muid võimalusi, mis eeldavad suuremaid andmesidemahte. Järgnevatel aastatel tuleb samuti tegeleda ülejäänud Antsla valla sideühenduste parandamisega terviklikult, et igal pool oleks võimalik kasutada ülikiireid interneti püsiühendusi.”

  Eesti Andmesidevõrk ehitab paljudes Lõuna-Eesti piirkondades liitujatele välja valguskaabli ühendusi. Samuti näiteks kauaoodanud Rõuge valla elanikele hakatakse valguskaabli ühendusi välja ehitama. Rõuge vallavanem Britt Vahter kommenteeris uudist:

  “Rõuge valla elanikud on juba aastaid oodanud, et kiire interneti kaabliühendused jõuaksid ka nendeni. Oleme suuresti hajaasustuse piirkond ning interneti kättesaadavus on siinsetele inimestele väga oluline. Loodusolude ja maastiku tõttu levivad meil üleõhu ühendused kohati väga halvasti ning seetõttu on heameel kuulda, et Eesti Andmesidevõrk on alustamas tegutsemist selle nimel, et valguskaabliühendused jõuaks lõpuks ka Rõuge valda.”


  Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp ja juhatuse liige Hanna Kaplan Eesti Andmesidevõrgu arengutest

 • Sideteenused Eesti Andmesidevõrgu valguskaabliga (04.11.2023)

  Interneti Koju projekt võimaldab kasutada soodsamaid sideoperaatorite teenuseid kui on turuhinnad. Kuna sideoperaatorid ei pea võrguinfrastruktuuri ise investeerima ning Eesti Andmesidevõrgu välja ehitatud infrastruktuur on operaatorite ühiskasutuses, on operaatoritel võimalik pakkuda Eesti Andmesidevõrgu valguskaabliga teenuseid soodsamalt kui turuhinnad. Turukonkurents tagab liitujatele parimad sideoperaatorite pakkumised, kuna Eesti Andmesidevõrgu võrk on avatud teenuse pakkumiseks kõikidele sideoperaatoritele.

  Võrdluseks 100-150 Mbit/s kiirusega kaabliühendus erakliendile maksab turu keskmiselt 27 eurot kuus. Sama kiirusega ühenduse hinnaks on Eesti Andmesidevõrgu valguskaabliga keskmiselt vaid 18 eurot kuus.

  Internet Koju projekti liituja Ene Hinn, kes sai Eesti Andmesidevõrgu valguskaabli ühenduse Valgas, kommenteeris sideoperaatorite pakutavaid teenuseid: Olles ise küll Telia pikaajaline klient loobusin nende teenusest, kuna nad pakkusid aeglasi ühendusi. Otsustasin Elevi AS poolt pakutava teenuse kasuks ning olen tänaseni teenusega rahul. “Sain kiirema internetiühenduse ning eriti võib rahul olla tunduvalt väiksemate arvetega” kommenteeris Ene Hinn, kes on Internet Koju projekti liituja aastast 2021 ning kes kasutab Eesti Andmesidevõrgu valguskaabliga sideteenust alates 2022 aastast.

  Eesti Andmesidevõrk on Internet Koju projekti raames valguskaabliühendusi liitujatele välja ehitanud alates 2020 aastast. Kogu Eesti Andmesidevõrgu poolt välja ehitatav sidevõrk on sõltumatu teistest operaatoritest ning projekti raames rajatakse täielikult uut infrastruktuuri, mille planeerimine ja ehitus kestavad pikaajaliselt. Sõltumatu ja kõigile sideoperaatoritele teenuse pakkumiseks avatud sidevõrk tagab tarbijatele turukonkurentsi toimimise ning parimad sideteenuste pakkumised.


  Eesti Andmesidevõrgu võrgusõlm sideoperaatorite teenustega

 • Go3 teleteenus saadaval soodushinnaga Internet Koju võrgus (23.10.2023)

  Eesti Andmesidevõrgu valguskaabli ühendusega on nüüd Go3 teleteenused kättesaadavad soodushindadega. Valguskaabel tagab katkematu ja sujuva telepildi igal ajal ning seda parima võimaliku pildikvaliteediga. TV Play Baltics AS ja Eesti Andmesidevõrgu AS koostöö võimaldab klientidel kasutada terviklahendust, kus on ülikiire töökindel internetiühendus koos Go3 suure telekanalite valikuga ja parima meelelahutusliku sisuga.

  Go3 on järgmise põlvkonna teleteenus, mida saab kasutada mitmetes seadmetes – teleris, telefonis, tahvelarvutis või arvutis. Igal ajal on kättesaadav parim filmide valik, vaadatuimad teleseriaalid, spordiülekanded ning lastele eraldi lasterežiim. Go3’st leiab midagi igale soovile ja maitsele, kuna Go3 pakub suurel hulgal nii kodumaist kui välismaist sisu ning saab ise valida, mis kõige rohkem meeldib ja vaadata alati endale sobival ajal.

  Soodushindadega pakkumise saamiseks tuleb pöörduda pakkumises märgitud kontaktidel, mis on saadetud Internet Koju liitujatele. Pakutavate teenuspakettidega on võimalik tutvuda aadressil Go3.tv


  Kvaliteetne Go3 teleteenus Eesti Andmesidevõrgu valguskaabli ühendusega

 • Vananenud Telia vaskkaabel ei vasta enam tarbija ootustele (10.10.2022)

  Ühe enam interneti kasutajaid loobub Telia aegunud vaskkaabli tehnoloogial põhinevast internetiühendusest ning eelistatakse valguskaablit, mis ei ole piiratud ühe sideoperaatori teenusega. Valguskaabel on parim kasutuses olev tehnoloogia, mis võimaldab pakkuda töökindlat ja kiiret internetiühendust ning seda samuti tulevikus suurenevate andmemahtude korral. Inimesed teadvustavad järjest rohkem, et oluline on tagada oma majapidamise internetiühendus tulevikukindla tehnoloogiaga ning sealjuures võimalusel liitutakse sellise valguskaabli võrguga, mis võimaldab liitujal valida erinevate sideoperaatorite teenuste vahel.

  Kuigi riiklikult ei ole täna enamjaolt toetatud paremate ühenduste rajamine vaskkaabli asemele, on Eesti Andmesidevõrk rajanud omarahastusega paljudes kohtades valguskaabli võrku vananenud vaskkaabli võrgu asendamiseks, eelkõige seal, kus piirkonniti on selleks nõudlus väga suur. Näiteks Nõos välja ehitatud valguskaabli võrgus oli liitujaid ca 95%, mis selgelt väljendab ootusi, et inimesed soovivad alternatiivi ühe operaatori vaskkaablile.

  Nõo vallavanem Maano Koemets kommenteeris Internet Koju projekti Nõos:
  Kiire ja kvaliteetne internetiühendus muutub iga aastaga üha olulisemaks vajaduseks. Valguskaablil põhinevat sidevõrku ei tuleks rajada mitte ainult 4G levialas olevatele inimestele vaid ka nendele inimestele, kes kasutavad täna vananenud vaskkaablit, mille allalaadimiskiirus 30 mbit/s ei vasta tihti enam vajadustele. Eesti Andmesidevõrk on Nõos alustanud valguskaabli ühenduste väljaehitamisega, mis pakub paremat alternatiivi aegunud vaskkaabli ühendustele. Loodetavasti aitavad uued riigipoolsed toetusmeetmed sellele tulevikus kaasa ning valguskaabli ühendus jõuab paljudeni.


  Nõo vallavanem Maano Koemets ja ehitusettevõtte LanSec esindaja Eesti Andmesidevõrgu ehitustööde vastuvõtmisel

 • Ülikiire valguskaabli internet Meeri külas (03.05.2022)

  Eesti Andmesidevõrk on lõpetamas Meeri külas Nõo vallas Internet Koju valguskaablivõrgu projekteerimist. Peagi algavate ehitustöödega saavad liitujad valguskaabliühenduse kodudesse ning kasutada töökindlat ja kiiret internetti. Meeri külas on seni kasutusel olnud peamiselt üle õhu levivad sideühendused (nagu 4G) ning töökindlad kaabliühendused seni külas puudusid. Elanikel on veel võimalik projekteerimise käigus liituda soodsatel tingimustel uue kaablivõrguga.

  Nõo vallavolikogu liige Lembit Toru kommenteeris Internet Koju projekti Nõo vallas: Eriti viimastel aastatel on kvaliteetne valguskaabliühendus saamas kõikide vallaelanike jaoks oluliseks kommunikatsioonivahendiks võimaldades nii kaugtöökohti kui ka kaugõpet ning suhtlemist kaugemal elavate pereliikmetega. Valguskaabliühendus peab jõudma ka väiksematesse asulatesse, kus vajadus kasutada kaasaegset internetiühendust on muutunud igapäevase elu osaks. „Väga loodan, et lähimatel aastatel tekib kõigil Nõo valla elanikel võimalus saada valguskaabli ühendus endale koju” Nõo vallavolikogu liige Lembit Toru.


  Eesti Andmesidevõrgu projekteerimistööd Meeri külas

 • Loodusrikas Mammaste küla saab valguskaabli ühenduse (14.10.2021)

  Põlva valla suurim küla Mammaste on oodanud valguskaabli ühendust juba mõniaeg, kuna probleemid interneti ja televisiooniga on piirkonna looduslike eripärade tõttu igapäevane mure juba väga ammu. Piirkonna ainulaadne loodusküllus on paraku teinud üle õhu levivate internetiühenduste ja televisiooni lahenduste töökindluse ebastabiilseks. Külas on käimas hetkel Eesti Andmesidevõrgu projekti Internet Koju ehitustööd, millega jõuab valguskaabel kodudesse ning töökindel interneti- ja televisiooniteenus saab küla elanikele peagi kättesaadavaks.

  Põlva abivallavanem Martti Rõigas Internet Koju projektist: Mammaste küla ühendamine valguskaabli võrguga on väga oluline samm valla arengus, kuna enne ei olnud piirkonnas mingit kaabliühendust ja inimesed pidid leppima üksnes 4G ühendusega. Paraku aga 4G ühendus ei ole kuigi töökindel ning on tihti ebapiisava andmeside kiirusega. Loodame, et järgmistel aastatel jõuab valguskaabel veel ka paljude teiste Põlva valla asulateni.

  Küla aktivist ja endine külavanem Ivar Kurg selgitas Mammaste olukorda lähemalt: Mammaste Hatiku VK elanikud on oodanud kiiret internetiühendust väga kaua aega, lubadusi on antud juba aastast 2015 ja esimesed liitujad Interneti Koju projektiga olid 2019 aastal. Nüüdseks on aga ootamine ennast igati ära tasunud, Eesti Andmesidevõrgu valguskaabel on paljudel kinnistutel juba kohal ning ehitus veel jätkub. Kiire valguskaabli internetiühendus on praeguses keerulises olukorras asendamatu igapäevane vajadus, praegu on võimalik meil kasutada ainult 3G/4G ühendust olenevalt asukohast külas, mille töövõime oli selline, et ühel päeval on ühendus talutav ja teine päev ei möödu tõrgeteta. Aeglase kiiruse tekitab mobiilimasti suunas olev mets ja signaal ei levi hästi ning sumbub tihti niiske ilmaga. Kiire internet ühendus lahendab ka küla väga pikaaegse probleemi halva telepildi leviga, kuna asume osaliselt väikeses orus ja metsaga ümbritsetud Valgjärve telemasti suunas. Kiire internet toob kindlasti meie küla elanike hulka ka noori aktiivseid alalisi elanikke, kes võtavad üle vanavanemate kodud ja suvekodud ja rajavad siia alalised elukohad.


  Põlva abivallavanem Martti Rõigas Eesti Andmesidevõrgu ehitustöödel Mammaste külas


  Endine külavanem Ivar Kurg Eesti Andmesidevõrgu ehitustöödel Mammaste külas

 • Valguskaabli juurdepääsuvõrk jõuab Läti piirini (23.09.2021)

  Eesti Andmesidevõrgu AS on projektiga Internet Koju jõudnud Valga linna ning valguskaabel jõuab ka majapidamisteni riigipiiril. Valga linnas toimuvad valguskaabli sidevõrgu ehitustööd, mille raames Internet Koju projektiga liitujatele viiakse valguskaabel kodudesse.

  Valga vallavanem Monika Rogenbaum rääkis Internet Koju projektist Valgas: Valguskaabel ei peaks olema vaid suuremates linnades elavate inimeste privileeg, vaid kõigil Valga linna ja valla elanikel peab olema võimalus kasutada kaasaegset internetiühendust. „Väga loodan, et lähimatel aastatel tekib kõigil Valga valla elanikel võimalus saada valguskaabli ühendus endale koju ja seeläbi tekib rohkem kaugtöö võimalusi suurlinnadest väljapoole.”, lisas Rogenbaum.

  Kohalike elanikega suheldes tuuakse üheks liitumise põhjuseks välja asjaolu, et Internet Koju projekti raames tuuakse liitujani ühe valguskaabliga mitu teenusepakkujat (sideoperaatorit), mis võimaldab valida erinevate teenuste vahel ja leida alati endale sobivaim ja soodsaim teenuspakett.

  Valga valla elanik ja Riigikogu liige Uno Kaskpeit selgitas, et regionaalarengu strateegia seisukohalt on oluline, et asustus koos kaasaegsete tehnoloogiliste võimalustega oleks tagatud ka piiriäärsetel aladel, mis on riigikaitse seisukohast ülimalt oluline. „Inimestel peab olema võimalik e-riigis pakutavatele teenustele ligipääs kodust, ning tagatud peab olema nii kaugtöö kui koduõpe võimalus tänases keerulises olukorras, kus koroonast tingitud piirangud ei ole meie muutuvas maailmas kuhugi kadunud”, lausus Kaskpeit.

  Ehituse projektijuht Indrek Jõgeva paneb ehituse piirkonnas elavatele valgalastele südamele, et praegu on tõesti viimane hetk liitumiseks. „Tihti avastavad inimesed peale ehituse lõppu, et soovivad ka valguskaablit ning eriti juhtub see siis, kui naaber on saanud kätte sideoperaatorite pakkumised. Üksikjuhtumite liitumine peale ehituse lõppu tähendab seda, et liitumisehind jääb suurusjärku 2000 – 8000 eurot. Praegune liitumistasu on liitujale sümboolne, kuid samas on tegu investeeringuga oma kinnisvara tulevikuväärtusesse” selgitas Jõgeva.

  Valga vallavanem Monika Rogenbaum Eesti Andmesidevõrgu ehitustöödel Valga linnas

  Riigikogu liige Uno Kaskpeit Eesti Andmesidevõrgu ehitustöödel Valga linnas

Vanemad uudised >

Ametlikud teated

 • Üldtingimuste muudatus (29.09.2021)

  Alates 30.11.2021 hakkab kehtima Internet Koju üldtingimuste uus redaktsioon (30.11.2021a. versioon nr 3). Üldtingimustega on võimalik tutvuda siin

 • Oleme loobunud hooldustasu küsimisest liitujatelt, kes võrku ei kasuta (26.03.2019)

  Oleme otsustanud loobuda 36 euro suuruse hooldustasu küsimisest juhul kui liituja ei sõlmi lepingut ühegi sideettevõttega (üldtingimuste punkt 6.2.3). Muudatus viiakse sisse üldtingimuste järgmisesse redaktsiooni ja see hakkab kehtima kõigile liitujatele, kes kunagi Internet Koju projektiga on lepingu sõlminud või tulevikus sõlmib.

Vanemad ametlikud teated >