Teated ja uudised

Teated ja uudised

Uudised

 • Vananenud Telia vaskkaabel ei vasta enam tarbija ootustele (10.10.2022)

  Ühe enam interneti kasutajaid loobub Telia aegunud vaskkaabli tehnoloogial põhinevast internetiühendusest ning eelistatakse valguskaablit, mis ei ole piiratud ühe sideoperaatori teenusega. Valguskaabel on parim kasutuses olev tehnoloogia, mis võimaldab pakkuda töökindlat ja kiiret internetiühendust ning seda samuti tulevikus suurenevate andmemahtude korral. Inimesed teadvustavad järjest rohkem, et oluline on tagada oma majapidamise internetiühendus tulevikukindla tehnoloogiaga ning sealjuures võimalusel liitutakse sellise valguskaabli võrguga, mis võimaldab liitujal valida erinevate sideoperaatorite teenuste vahel.

  Kuigi riiklikult ei ole täna enamjaolt toetatud paremate ühenduste rajamine vaskkaabli asemele, on Eesti Andmesidevõrk rajanud omarahastusega paljudes kohtades valguskaabli võrku vananenud vaskkaabli võrgu asendamiseks, eelkõige seal, kus piirkonniti on selleks nõudlus väga suur. Näiteks Nõos välja ehitatud valguskaabli võrgus oli liitujaid ca 95%, mis selgelt väljendab ootusi, et inimesed soovivad alternatiivi ühe operaatori vaskkaablile.

  Nõo vallavanem Maano Koemets kommenteeris Internet Koju projekti Nõos:
  Kiire ja kvaliteetne internetiühendus muutub iga aastaga üha olulisemaks vajaduseks. Valguskaablil põhinevat sidevõrku ei tuleks rajada mitte ainult 4G levialas olevatele inimestele vaid ka nendele inimestele, kes kasutavad täna vananenud vaskkaablit, mille allalaadimiskiirus 30 mbit/s ei vasta tihti enam vajadustele. Eesti Andmesidevõrk on Nõos alustanud valguskaabli ühenduste väljaehitamisega, mis pakub paremat alternatiivi aegunud vaskkaabli ühendustele. Loodetavasti aitavad uued riigipoolsed toetusmeetmed sellele tulevikus kaasa ning valguskaabli ühendus jõuab paljudeni.


  Nõo vallavanem Maano Koemets ja ehitusettevõtte LanSec esindaja Eesti Andmesidevõrgu ehitustööde vastuvõtmisel

 • Ülikiire valguskaabli internet Meeri külas (03.05.2022)

  Eesti Andmesidevõrk on lõpetamas Meeri külas Nõo vallas Internet Koju valguskaablivõrgu projekteerimist. Peagi algavate ehitustöödega saavad liitujad valguskaabliühenduse kodudesse ning kasutada töökindlat ja kiiret internetti. Meeri külas on seni kasutusel olnud peamiselt üle õhu levivad sideühendused (nagu 4G) ning töökindlad kaabliühendused seni külas puudusid. Elanikel on veel võimalik projekteerimise käigus liituda soodsatel tingimustel uue kaablivõrguga.

  Nõo vallavolikogu liige Lembit Toru kommenteeris Internet Koju projekti Nõo vallas: Eriti viimastel aastatel on kvaliteetne valguskaabliühendus saamas kõikide vallaelanike jaoks oluliseks kommunikatsioonivahendiks võimaldades nii kaugtöökohti kui ka kaugõpet ning suhtlemist kaugemal elavate pereliikmetega. Valguskaabliühendus peab jõudma ka väiksematesse asulatesse, kus vajadus kasutada kaasaegset internetiühendust on muutunud igapäevase elu osaks. „Väga loodan, et lähimatel aastatel tekib kõigil Nõo valla elanikel võimalus saada valguskaabli ühendus endale koju” Nõo vallavolikogu liige Lembit Toru.


  Eesti Andmesidevõrgu projekteerimistööd Meeri külas

 • Loodusrikas Mammaste küla saab valguskaabli ühenduse (14.10.2021)

  Põlva valla suurim küla Mammaste on oodanud valguskaabli ühendust juba mõniaeg, kuna probleemid interneti ja televisiooniga on piirkonna looduslike eripärade tõttu igapäevane mure juba väga ammu. Piirkonna ainulaadne loodusküllus on paraku teinud üle õhu levivate internetiühenduste ja televisiooni lahenduste töökindluse ebastabiilseks. Külas on käimas hetkel Eesti Andmesidevõrgu projekti Internet Koju ehitustööd, millega jõuab valguskaabel kodudesse ning töökindel interneti- ja televisiooniteenus saab küla elanikele peagi kättesaadavaks.

  Põlva abivallavanem Martti Rõigas Internet Koju projektist: Mammaste küla ühendamine valguskaabli võrguga on väga oluline samm valla arengus, kuna enne ei olnud piirkonnas mingit kaabliühendust ja inimesed pidid leppima üksnes 4G ühendusega. Paraku aga 4G ühendus ei ole kuigi töökindel ning on tihti ebapiisava andmeside kiirusega. Loodame, et järgmistel aastatel jõuab valguskaabel veel ka paljude teiste Põlva valla asulateni.

  Küla aktivist ja endine külavanem Ivar Kurg selgitas Mammaste olukorda lähemalt: Mammaste Hatiku VK elanikud on oodanud kiiret internetiühendust väga kaua aega, lubadusi on antud juba aastast 2015 ja esimesed liitujad Interneti Koju projektiga olid 2019 aastal. Nüüdseks on aga ootamine ennast igati ära tasunud, Eesti Andmesidevõrgu valguskaabel on paljudel kinnistutel juba kohal ning ehitus veel jätkub. Kiire valguskaabli internetiühendus on praeguses keerulises olukorras asendamatu igapäevane vajadus, praegu on võimalik meil kasutada ainult 3G/4G ühendust olenevalt asukohast külas, mille töövõime oli selline, et ühel päeval on ühendus talutav ja teine päev ei möödu tõrgeteta. Aeglase kiiruse tekitab mobiilimasti suunas olev mets ja signaal ei levi hästi ning sumbub tihti niiske ilmaga. Kiire internet ühendus lahendab ka küla väga pikaaegse probleemi halva telepildi leviga, kuna asume osaliselt väikeses orus ja metsaga ümbritsetud Valgjärve telemasti suunas. Kiire internet toob kindlasti meie küla elanike hulka ka noori aktiivseid alalisi elanikke, kes võtavad üle vanavanemate kodud ja suvekodud ja rajavad siia alalised elukohad.


  Põlva abivallavanem Martti Rõigas Eesti Andmesidevõrgu ehitustöödel Mammaste külas


  Endine külavanem Ivar Kurg Eesti Andmesidevõrgu ehitustöödel Mammaste külas

 • Valguskaabli juurdepääsuvõrk jõuab Läti piirini (23.09.2021)

  Eesti Andmesidevõrgu AS on projektiga Internet Koju jõudnud Valga linna ning valguskaabel jõuab ka majapidamisteni riigipiiril. Valga linnas toimuvad valguskaabli sidevõrgu ehitustööd, mille raames Internet Koju projektiga liitujatele viiakse valguskaabel kodudesse.

  Valga vallavanem Monika Rogenbaum rääkis Internet Koju projektist Valgas: Valguskaabel ei peaks olema vaid suuremates linnades elavate inimeste privileeg, vaid kõigil Valga linna ja valla elanikel peab olema võimalus kasutada kaasaegset internetiühendust. „Väga loodan, et lähimatel aastatel tekib kõigil Valga valla elanikel võimalus saada valguskaabli ühendus endale koju ja seeläbi tekib rohkem kaugtöö võimalusi suurlinnadest väljapoole.”, lisas Rogenbaum.

  Kohalike elanikega suheldes tuuakse üheks liitumise põhjuseks välja asjaolu, et Internet Koju projekti raames tuuakse liitujani ühe valguskaabliga mitu teenusepakkujat (sideoperaatorit), mis võimaldab valida erinevate teenuste vahel ja leida alati endale sobivaim ja soodsaim teenuspakett.

  Valga valla elanik ja Riigikogu liige Uno Kaskpeit selgitas, et regionaalarengu strateegia seisukohalt on oluline, et asustus koos kaasaegsete tehnoloogiliste võimalustega oleks tagatud ka piiriäärsetel aladel, mis on riigikaitse seisukohast ülimalt oluline. „Inimestel peab olema võimalik e-riigis pakutavatele teenustele ligipääs kodust, ning tagatud peab olema nii kaugtöö kui koduõpe võimalus tänases keerulises olukorras, kus koroonast tingitud piirangud ei ole meie muutuvas maailmas kuhugi kadunud”, lausus Kaskpeit.

  Ehituse projektijuht Indrek Jõgeva paneb ehituse piirkonnas elavatele valgalastele südamele, et praegu on tõesti viimane hetk liitumiseks. „Tihti avastavad inimesed peale ehituse lõppu, et soovivad ka valguskaablit ning eriti juhtub see siis, kui naaber on saanud kätte sideoperaatorite pakkumised. Üksikjuhtumite liitumine peale ehituse lõppu tähendab seda, et liitumisehind jääb suurusjärku 2000 – 8000 eurot. Praegune liitumistasu on liitujale sümboolne, kuid samas on tegu investeeringuga oma kinnisvara tulevikuväärtusesse” selgitas Jõgeva.

  Valga vallavanem Monika Rogenbaum Eesti Andmesidevõrgu ehitustöödel Valga linnas

  Riigikogu liige Uno Kaskpeit Eesti Andmesidevõrgu ehitustöödel Valga linnas

 • Antsla linn saab oma esimese valguskaabli juurdepääsuvõrgu (15.07.2021)

  Eesti Andmesidevõrgu AS on projektiga Internet Koju jõudnud Antsla linna. Hetkel toimuvad Antsla linnas sidevõrgu ehitustööd ning Internet Koju projektiga liitujatele viiakse valguskaabel kodudesse. Antsla linna elanike huvi valguskaablil põhineva internetiühenduse vastu on suur ning erandkorras on praegu veel ehitustööde piirkonnas võimalik Internet Koju projektiga liituda.

  Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp Internet Koju projektist Antslas: Eesti Andmesidevõrgu AS poolt rajatava sidevõrgu näol on tegu esimese valguskaabli juurdepääsuvõrguga Antsla linnas, mis jõuab linnaelanike kodudesse ning võimaldab linnaelanikel kasutada stabiilset ja kiiret internetiühendust. „Praeguses muutuvas maailmas on stabiilne ja kiire internetiühendus saamas kõikide vallaelanike jaoks oluliseks kommunikatsioonivahendiks võimaldades nii kaugtöökohti kui ka kaugõpet“ selgitas Müürsepp.

  Antsla abivallavanem Kurmet Müürsepp Eesti Andmesidevõrgu ehitustöödel Antsla linnas, Oru tänaval

Vanemad uudised >

Ametlikud teated

 • Üldtingimuste muudatus (29.09.2021)

  Alates 30.11.2021 hakkab kehtima Internet Koju üldtingimuste uus redaktsioon (30.11.2021a. versioon nr 3). Üldtingimustega on võimalik tutvuda siin

 • Oleme loobunud hooldustasu küsimisest liitujatelt, kes võrku ei kasuta (26.03.2019)

  Oleme otsustanud loobuda 36 euro suuruse hooldustasu küsimisest juhul kui liituja ei sõlmi lepingut ühegi sideettevõttega (üldtingimuste punkt 6.2.3). Muudatus viiakse sisse üldtingimuste järgmisesse redaktsiooni ja see hakkab kehtima kõigile liitujatele, kes kunagi Internet Koju projektiga on lepingu sõlminud või tulevikus sõlmib.

Vanemad ametlikud teated >