Ametlikud teated

Ametlikud teated

  • Lepingute sõlmimise perioodi pikendati mai lõpuni 2019 a. (25.04.2019)

    Eesti Andmesidevõrgu nõukogu otsustas pikendada lepingute sõlmimise perioodi kuni 31.05.2019. Otsuse peamiseks ajendiks oli endiselt suur huvi liitumise vastu. Samuti on piirkondadesse jõudmise seisukohalt oluline, et liitujate tihedus oleks asulates suur – liituge kindlasti projektiga ja kutsuge ka naabreid osalema.

    Tutvuge ka Eesti Andmesidevõrgu teemakohase pressiteatega:

  • Oleme loobunud hooldustasu küsimisest liitujatelt, kes võrku ei kasuta (26.03.2019)

    Oleme otsustanud loobuda 36 euro suuruse hooldustasu küsimisest juhul kui liituja ei sõlmi lepingut ühegi sideettevõttega (üldtingimuste punkt 6.2.3). Muudatus viiakse sisse üldtingimuste järgmisesse redaktsiooni ja see hakkab kehtima kõigile liitujatele, kes kunagi Internet Koju projektiga on lepingu sõlminud või tulevikus sõlmib.