Korduma kippuvad küsimused

Korduma kippuvad küsimused

Oleme siin välja toonud küsimused ja nende vastused, millega kõige enam kokku puutume. Loodetavasti on neist abi ka Teie küsimustele vastamisel.

Küsimus: Kui palju maksab teie võrgus sideteenus?
Vastus: Erinevaid teenuseid saate tellida sideettevõtete käest. Eesti Andmesidevõrk rajab operaatori sõltumatu võrgu, kus hakkavad pakkuma teenuseid erinevad sideettevõtted. Sideettevõtete teenustega ja nende hindadega soovitame tutvuda suuremate sideettevõtete kodulehtedel (märksõnaks on valguskaabli kaudu pakutavad teenused).

Küsimus: Millised sideettevõtted teenust pakuvad?
Vastus: Koostöö kokkulepe on sõlmitud Telia ja STVga. Läbirääkimised käivad teistegi Eesti suuremate sideettevõtetega – Levikom, Elevi, Elisa. Teenuseid hakkavad pakkuma vähemalt 3 ettevõtet.

Küsimus: Kuidas saab projektiga liituda?
Vastus: Liituda saab Internet Koju kodulehel internetkoju.ee. Tasudes sularahas, saab liitumislepingu sõlmida ka Kanepi vallamajas.

Küsimus: Kuskohas projekti läbi viiakse?
Vastus: Projekti viiakse läbi Põlvamaal, Tartumaal, Valgamaal ja Võrumaal.

Küsimus: Mul on valguskaabel majas juba olemas, kas peaksin ka teie projektiga liituma?
Vastus: Kui majas juba on valguskaabli ühendus, siis soovitame tõsiselt kaaluda, kas vajate uut kaabliühendust ja hakkaksite seda ka kasutama. Eeliseks Internet Koju kaabli puhul üksikoperaatori kaabliga võrreldes on see, et Internet Koju kaabel võimaldab valida mitme sideettevõtte teenuste vahel.

Küsimus: Mu elukoht / töökoht, kuhu soovin internetti, asub linnas. Kas ma saan projektiga liituda?
Vastus: Jah.

Küsimus: Kui ma 2017 aasta suvel Internet Koju projekti avalduse esitasin, olid tingimused teistsugused. Miks need on muutunud?
Vastus: Tõesti mõned tingimused on muutunud. Kõik muudatused tulenevad sellest, et projektile jäi ära riiklik rahastus ning projekt viiakse ellu erakapitali ja kohalike omavalitsuste organisatsiooni koostöös. Liitumistasud moodustavad paraku väga väikese osa (olenevalt objektist ca 10%) kogu ehituse hinnast. Peamisteks muudatusteks võrreldes algsete Internet Koju projekti tingimustega on:

  • Algses projektis oli plaanis liitumislepingud sõlmida hiljem, kuid uues projektis sõlmitakse liitumislepingud enne eelplaneeringut ja leping loetakse sõlmituks liitumistagatise maksmisega. Põhjus seisneb selles, et liitumislepingute sõlmimine ehituse ajal on ressursimahukam. Lisaks võib esineda olukordi, kus liitujad ei maksa liitumistasu, kuid kulutused on arendajal juba tehtud.
  • Algses projektis oli plaanis kortermajade puhul arvestada liitumistasu ainult trepikoja kohta. Nüüd arvestatakse iga korteri kohta. Põhjus selles, et vahendeid on oluliselt vähem võrreldes algse plaaniga, kus pidi olema projektile ka riiklik toetus. Positiivne külg on sealjuures, et kaabel viiakse nüüd igasse liitunud korterisse sisse (mitte ainult trepikotta) ja nii saab teenust kiiremini kasutama hakata.
  • Algses projektis ei olnud plaanis küsida menetlustasu. Oleme lisanud menetlustasu 3 eurot (sisaldab käibemaksu), et katta enne ehitust kolmandatele osapooltele minevad tasud. Menetlustasu eest tagatakse liitujale tema liitumisaadressi lisamine eelprojekti.
  • Algses projektis ei saanud valguskaablit viia hoonesse, kus oli olemas juba kiire interneti võimalus (nt valguskaabel, vaskkaabel). Kuna nüüd ei rahastata projekti riiklikest meetmetest, siis sellist piirangut enam pole.
  • Algses projekti ei saanud valguskaablit viia suuremates asulates (eelkõige Tartu linn, Valga linn ja Võru linn) olevatesse hoonetesse. Kuna nüüd ei rahastata projekti riiklikest meetmetest, siis sellist piirangut enam pole ja liitumisaadressideks sobivad ka suuremates asulates asuvad hooned.

Küsimus: Mul on juba majas vaskkaabliga internetiühendus,  3G/4G mobiilne internet või õhulink. Kas ma peaksin ka liituma Internet Koju projekti raames valguskaabli võrguga?
Vastus: Jah, kindlasti peaksite liituma – Internet Koju projekt ongi ellu kutsutud just selliste hoonete ühendamiseks. Internet Koju projekti eesmärk on rajada tuleviku sidevõrk. Vaskkaabli lahenduse, õhulingid või 3G/4G lahendused kahjuks jäävad tulevikule jalgu.

Küsimus: Ma ei leia enda aadressi vormi valikus olevate aadresside nimekirjast. Mis ma peaksin tegema?
Vastus: Võtke abi saamiseks meiega ühendust. Kontaktandmed leiate siit…

Küsimus: Soovin lähtuvalt Internet Koju Üldtingimustest tasutud tagatisraha tagasi. Mida ma pean tegema?
Vastus: Palume alla laadida ja täita tagastustaotlus. Seejärel tuleb tagastustaotlus digitaalallkirjastada ja Internet Koju lehe vahendusel saata Eesti Andmesidevõrgu Aktsiaseltsile. On oluline, et tagastustaotluse oleks allkirjastanud sama isik, kelle isikukood on märgitu Internet Koju liitumislepingule, mille kohta tagastust tahetakse. Tagastustaotluse esitamise lehele saab siit…

Küsimus: Mis on teie projekti olulisimad tugevused?
Vastus:
1. Eelistame maakaablit õhuliinile – see jätab meie elukeskkonna visuaalselt ilusaks, kuna pilku riivavad kaablid on kenasti silme alt ära.
2. Toome kaabli Teie poolt ühte ette näidatud asukohta majas (või krundil) – kogu paigaldus on meie poolt (mõistlikkuse printsiipi järgides).
3. Meie poolt pakutav liitumistasu (kogukulu 153 EUR koos käibemaksuga) on meile teadaolevalt soodsaim võimalus valguskaabel majja saada.
4. Rajatav võrk on investeering tulevikku ja kinnisvara väärtuse kasvatamisesse. Kui investeering on tehtud, ei kaasne sellega enam mingit püsikulu v.a. teenuste eest, mida tellite sideettevõtte käest eraldi (Pöörame tähelepanu asjaolule, et oleme loobunud hetkel kehtivate üldtingimuste punktis 6.2.3. sätestatud hooldustasu õigusest ja see muudatus hakkab kehtima kõigile liitujatele, kes kunagi Internet Koju projektiga on lepingu sõlminud või tulevikus sõlmib).