Hetkel ehituses

Hetkel ehituses

Internet Koju projekti ehitustegevused ja projekteerimised toimuvad samaaegselt üle Lõuna-Eesti erinevate piirkondade, võimaldades projektiga liitujatele sideoperaatorist sõltumatu valguskaabliühenduse. Alljärgnevalt oleme koondanud mõningad Eesti Andmesidevõrgu poolt hetkel ehituses ja projekteerimises olevad piirkonnad:

 • ELVA VALD, METSALAANE

  Elva vallas, Metsalaane külas käivad Eesti Andmesidevõrgu valguskaabli sidevõrgu ehitustööd. Internet Koju projektiga liitujatele ehitatakse välja valguskaabliühendused, millega jõuab kiire ja töökindel internet Metsalaane küla elanike kodudesse.

 • PÕLVA LINN

  Internet Koju valguskaabli sidevõrgu projekteerimistööd on käimas Põlva linnas. Projekteerimise ajal on linna elanikel veel võimalus Internet Koju projektiga liituda ja saada soodsatel tingimustel Eesti Andmesidevõrgu valguskaabliühendus endale koju või töökohta.

 • PÕLVA VALD, MAMMASTE

  Eesti Andmesidevõrgu valguskaabli sidevõrgu ehitustööd on käimas Mammaste külas Põlva vallas. Mammaste küla elanikud, kes on Internet Koju projektiga liitunud, saavad ehitustööde käigus valguskaabliühenduse koju.

 • VALGA LINN

  Internet Koju projektiga liitujad saavad valguskaabli ühenduse Valga linnas. Käimas on Eesti Andmesidevõrgu valguskaabli sidevõrgu ehitustööd, mille raames viiakse valguskaabel Valga linna kodudesse ja ettevõtetesse.

 • ELVA LINN, KÄÄRDI, KALME

  Elva linnas, Käärdi alevikus ning Kalme külas on Internet Koju projekti raames välja ehitatud võrgusõlmed ja ühendused põhivõrguga. Ning projekteerimisel on lõpptarbijate ühenduste juurdepääsuvõrk, millega saavad Internet Koju projektiga liitujad valguskaabliühenduse koju.

 • KASTRE VALD, HAASLAVA

  Internet Koju sidevõrgu ehitustööd on käimas Haaslavas Kastre vallas ning Eesti Andmesidevõrgu valguskaabel jõuab paljudesse kodudesse. Täname Haaslava elanikke huvi eest valguskaabli võrguga liitumisel ning Kastre Vallavalitsust igakülgse kaasaaitamise eest projekti elluviimisel.

 • NÕO VALD, MEERI

  Eesti Andmesidevõrgu projekti Internet Koju projekteerimistööd on käimas Nõo vallas Meeri külas. Projekteeritava sidevõrguga jõuab valguskaabliühendus Meeri küla kodudesse, projekteerimise käigus on võimalik projektiga veel liituda.

 • VÕRU VALD, VÄIMELA

  Eesti Andmesidevõrgu ehitustööd on käimas Võru vallas Väimelas. Internet Koju projektiga liitujad ühendatakse Väimelas valguskaabli sidevõrguga.

 • NÕO ALEVIK

  Internet Koju projekti raames jõuab valguskaabliühendus Nõo aleviku elanike ja asutusteni. Hetkel käivad Nõo alevikus projekteerimistööd ning Nõo aleviku elanikel ja asutustel on võimalik veel projektiga liituda.

 • TÕRVA LINN

  Tõrva linnas on käimas Internet Koju valguskaabli sidevõrgu projekteerimine. Projekteerimise ajal on linna elanikel võimalus projektiga liituda ja saada soodsatel tingimustel Eesti Andmesidevõrgu valguskaabliühendus endale koju või töökohta.

 • VALGA VALD, JAANIKESE

  Projekti Internet Koju ehitustööd on jõudnud Valga valda. Valga vallas Jaanikese külas toimuvad Eesti Andmesidevõrgu valguskaabli sidevõrgu ehitustööd, millega saavad paljud majapidamised omale kaasaegse valguskaabli ühenduse.

 • NÕO ALEVIK, LAO UUSARENDUS

  Eesti Andmesidevõrk viib Internet Koju projektis raames valguskaabli ühenduse Nõo aleviku Lao tänava piirkonna uuselamutesse. Kõik antud piirkonna majapidamised ühendatakse Eesti Andmesidevõrgu valguskaabli võrguga.

 • ANTSLA LINN

  Antsla linnas käivad Internet Koju projekti sidevõrgu ehitustööd, millega jõuab valguskaabli ühendus paljudesse kodudesse. Täname Antsla linna elanikke huvi eest valguskaabli võrguga liitumisel ning Antsla Vallavalitsust igakülgse kaasaaitamise eest projekti elluviimisel.