Elva linnas käivad esmased võrguehituse tööd

Eesti Andmesidevõrgul on hea meel teatada, et Internet Koju projekti raames oleme kinnitanud Elva linna oma arenduspiirkonnaks. Hetkel käivad Elva linnas Eesti Andmesidevõrgu esmased võrguehituse tööd.

Sellega seoses on Elva linna elanikel nüüd viimane võimalus projektiga liitumiseks, et saada kaasaegne ja kvaliteetne valguskaabliühendus endale koju või töökohta ning seda koos mitme erineva sideoperaatori teenustevalikuga. Ootame kõiki Elva linna elanikke liituma Internet Koju projektiga meie kodulehel alates  2. detsembrist.

Eesti Andmesidevõrgu eelplaneeringu koostamine jätkub septembris

ASV jätkab võrgu eelplaneeringuga septembri kuus ning teavitame kõiki liitujaid, keda pole veel teavitatud, septembri jooksul järgnevatest sammudest. Eesti Andmesidevõrk on perioodil juuni-august koostanud eelplaneeringu kolme sihtrühma põhiselt, mis katab enamuse liitumisaadressidest.

Esimesse sihtrühma kuuluvad aadressid, kuhu ASV tagab võrgu väljaehituse, teise sihtrühma kuuluvad aadressid, kus on vajalik täpsem eelplaneering ja kolmas, kus ASV ei planeeri võrke ehitada perioodil 2019-2021. Kuna paljud aadressiobjektid teises sihtrühmas asuvad hajaasustuses, siis tuleb välja selgitada täpsemad ehituslikud võimalused. Eesti Andmesidevõrgu eesmärk on katta võimalikult palju ka hajaasustuse piirkondi, kuid nendega tegelemise tööprotsess on töömahukam kui tiheasustuste planeering. Kõigile liitujatele, kellele ASV ei taga 2019-2021 väljaehitust tagastatakse liitumistagatis.

Pressiteate tervikteksti saate alla laadida siit:

Hakkasime liitujatele välja ehitama ühendusi

ASV alustas mais juba reaalse ehitustegevusega ning esimesed liitujad on saanud endale kaabli majja. Töödega jätkatakse eelkõige ASV baasvõrgu lähedal, kuid aasta lõpuks on plaanis ka suuremaid piirkondi välja ehitada. Kõik kellele kaabel lähima paari kuuga koju või töökohta jõuab saavad teenuseid kasutama hakata eeldatavasti aja vahemikus juuli – september, kuna sidesõlmede ja baasühenduste väljaehitamine võtab aega.

Liitumiskampaania “Kogu tosin liitujat”

Internet Koju projektiga on tänaseks liitunud tuhanded inimesed.  Paljud piirkonnad on saanud liitumislepingutega tihedalt kaetud ja siinkohal suured tänud kõigile liitujatele ning inimestele, kes Internet Koju projekti õnnestumisele on kaasa aidanud!

Paraku on veel hulgaliselt asulaid, kus liitujaid on ainult paar, kuigi võiks olla oluliselt rohkem. Selleks, et motiveerida külavanemaid ja aktiviste projekti kohta oma naabritele infot jagama, on Eesti Andmesidevõrk käivitanud kampaania “Kogu tosin liitujat”.

Kampaania on väga lihtne:

– Saada e-posti aadressile kampaania@eestiandmeside.ee oma ees- ja perekonnanimi ning sünni kuupäev;

– Leia 12 liitujat, kes märgivad sind lepingu sõlmimisel soovitajaks (vastav lahter on liitumise vormi juures olemas) ja saa liitumine Internet Koju projektiga täiesti tasuta.

Täpsemalt saab kampaania tingimuste kohta lugeda www.internetkoju.ee/kampaania

Lepingute sõlmimise perioodi pikendati mai lõpuni 2019 a.

Eesti Andmesidevõrgu nõukogu otsustas pikendada lepingute sõlmimise perioodi kuni 31.05.2019. Otsuse peamiseks ajendiks oli endiselt suur huvi liitumise vastu. Samuti on piirkondadesse jõudmise seisukohalt oluline, et liitujate tihedus oleks asulates suur – liituge kindlasti projektiga ja kutsuge ka naabreid osalema.

Tutvuge ka Eesti Andmesidevõrgu teemakohase pressiteatega:

Koostööleping sõlmitud STVga

Eesti Andmesidevõrgu AS ja STV AS allkirjastasid koostöölepingu, et STV hakkaks pakkuma Internet Koju sidevõrgus teenuseid. Kui soovite tutvuda STV teenustega, mida antud operaator Interet Koju võrgu valmimisel pakkuma võiks hakata, siis tuleb tutvuda valguskaabli vahendusel pakutavate teenustega ja nende teenuste kvaliteedinäitajatega. STV koduleht on www.stv.ee

Täname STV ASi huvi eest Internet Koju võrgus teenuseid osutada!

Sõlmisime koostöö kokkuleppe Teliaga

Eesti Andmesidevõrgu AS ja Telia Eesti AS allkirjastasid 28. märtsil koostöö kokkuleppe, et Telia oleks üks operaatoritest, kes hakkab pakkuma Internet Koju sidevõrgus teenuseid. Kui soovite tutvuda Telia teenustega, mida antud operaator Interet Koju võrgu valmimisel pakkuma võiks haktata, siis tuleb tutvuda valguskaabli vahendusel pakutavate teenustega ja nende teenuste kvaliteedinäitajatega.

Täname Teliat huvi eest Internet Koju võrgus teenuseid osutada!